CATRIS – zarządzanie majątkiem

POBIERZ BROSZURĘ

CATRIS (Company Asset Tracking Radio Identification System) to standardowy mobilny system  do szybkiego sporządzania inwentaryzacji środków trwałych w dowolnie wybranej lokalizacji przedsiębiorstwa oraz śledzenia i ochrony wartościowego sprzętu.

Korzyści

–     Skrócenie czasu wykonywania inwentaryzacji

–     Zmniejszenie kosztów inwentaryzacji

–     Posiadanie bieżącej, rzeczywistej informacji o stanie majątku i miejscu jego przebywania

–     Automatyczna wymiana danych  ze wszystkimi znanymi systemami FK[1]*

–     Bieżąca informacja o przesunięciach środków trwałych

–     Ochrona przed nie uprawnionym wynoszeniem sprzętu

Opis rozwiązania

Podstawowym realizowanym celem systemu jest zminimalizowanie czasu przeprowadzania inwentaryzacji i ilości towarzyszących jej dokumentów papierowych do niezbędnego minimum. System pracuje w formie rozproszonej na mobilnych czytnikach RFID, pod kontrolą systemu Windows CE. Współpracuje z każdym systemem FK.

Zasadnicze realizowane funkcje Systemu są następujące:

1. Kodowanie znaczników RFID do znakowania środków trwałych -

znaczniki RFID w odpowiedniej formie – etykiet, przywieszek, tabliczek – są kodowane poprzez zapisanie unikalnego numeru środka trwałego i stowarzyszone z identyfikatorem tegoż środka w bazie danych systemu FK.

2. Kodowanie znaczników RFID i znakowanie lokalizacji –

znaczniki RFID w  formie tabliczek są kodowane poprzez zapisanie unikalnego numeru lokalizacji i stowarzyszone z identyfikatorem lokalizacji w bazie danych systemu FK.

3. Importowanie arkuszy spisowych z systemu FK –

wcześniej przygotowane w systemie FK arkusze spisowe są importowane na czytnik RFID, który jest jednocześnie przenośnym komputerem, w celu późniejszego porównywania ze stanem faktycznym.

4. Wykonywanie inwentaryzacji środków trwałych –

pracownik wykonujący przy pomocy czytnika RFID inwentaryzację odczytuje najpierw identyfikator lokalizacji z tagu lokalizacji a potem z odległości kilku metrów wszystkie identyfikatory z tagów przymocowanych do inwentaryzowanych przedmiotów. Wyniki zapisywane są w pliku spisu na czytniku.

5. Eksport wyników inwentaryzacji do systemu FK –

wyniki inwentaryzacji przesyłane są do systemu FK.

6. Bieżąca rejestracja przesunięć środków trwałych –

odpowiednio rozmieszczone bramki RFID rejestrują ruch wartościowych przedmiotów.

7. Strefy ochrony sprzętu –

bramki na granicach stref ochrony rejestrują autoryzowane opuszczanie strefy przez wartościowy sprzęt i uruchamiają procedury alarmowe wg wcześniej zdefiniowanych reguł.

Przykładowe wdrożenie

System został wdrożony  zarówno w jednostkach administracji państwowej jak i w dużych przedsiębiorstwach prywatnych, zapewniając minimum siedmiokrotne skrócenie czasu inwentaryzacji, zmniejszając jej koszty o minimum 45% i redukując zaginięcia wartościowego mienia o minimum 20%.

 


[1] moduł finansowo-księgowy systemu informatycznego organizacji

23-05-2016
HADATAP i 7R Logistic wyróżnieni w konkursie PTL.

Z wielką radością informujemy, że firma 7R Logistic otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2016 podczas Polskiego Kongresu Logistyki LOGISTICS2016 (https://www.logistics.pl/) za wdrożony przez HADATAP system RTLS (http://krakowkokotow.7rlogistic.pl/autoidentyfikacja-towarow-rfid/). HADATAP...

Więcej
18-12-2015
HADATAP I ENEA Operator

Zakończyliśmy II etap prac i tym samym cały projekt pilotażowego wdrożenia ewidencji elementów elektroenergetycznych w technologii RFID w ENEA Operator. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum spółek ANDRA i HADATAP. W ramach wdrożenia dokonaliśmy doboru...

Więcej
07-12-2015
Zastosowania RFID w ochronie osób i mienia

Zapraszamy do lektury artykułu o Zastosowaniach RFID w ochronie osób i mienia, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma "Zabezpieczenia". http://zabezpieczenia.com.pl/rfid/zastosowania-rfid-w-ochronie

Więcej
27-11-2015
Technologia RFID UHF i HF w bibliotekach

Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego zastosowaniom technologii RFID UHF i HF w bibliotekach, którego autorami są nasi pracownicy. http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/111

Więcej
12-11-2015
HADATAP na RFID Journal Live Europe 2015

W dniach 9-10 listopada w Centrum Kongresowym Królowej Elżbiety II w Londynie odbyła się doroczna konferencja RFID Journal Live  Europe. Prezentacje tematyczne otworzył Pan Piotr Dura przedstawiając śledzenie taboru kolejowego...

Więcej
09-10-2015
Wdrażamy RTLS dla 7R Logistic

Realizujemy wdrożenie systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS - Real Time Locating System) firmy MOJIX w centrum dystrybucyjnym 7R Logistic w Kokotowie. System zapewnia lokalizację obiektów w przestrzeni trójwymiarowej z dokładnością...

Więcej
06-07-2015
Zaufało nam PKP CARGO S.A.

HADATAP wykonał dostawę kart zbliżeniowych do PKP CARGO S.A. Karty współpracują z systemem kontroli dostępu klienta.

Więcej
26-06-2015
Znaczniki ATEX dla Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Zrealizowaliśmy kolejną dostawę znaczników RFID dla firmy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Przedmiotem ponownej dostawy są znaczniki z certyfikatem ATEX - przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Więcej
19-06-2015
HADATAP na Synergy Day

18 czerwca 2015 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu branżowym „Synergy Day”. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy nasze systemy RFID dla kolei, yardów i magazynów.

Więcej
27-05-2015
Spotkanie edukacyjne Synergy Poland w Poznaniu

26 Maja 2015 HADATAP wziął udział w konferencji pod nazwą "Czy systemy IT mogą przyczynić się do wzrostu wydajności produkcji, maszyn (OEE) oraz poprawy jakości wyrobów końcowych? Jak usprawnić pracę...

Więcej

Doświadczenie

Bardziej wydajny proces produkcyjny, bardziej elastyczny łańcuch dostaw, redukcja strat i niższe koszty - to efekty, które osiągają nasi Klienci przy naszej pomocy. Przekazujemy im nasze wieloletnie praktyczne doświadczenia w łączeniu odkryć klasyków zarządzania z nowoczesnymi podejściami i technologiami.

Doskonalenie operacji w organizacjach

 • Inżynieria procesów
 • Gospodarka środkami trwałymi
 • Optymalizacja jakości
 • Organizacja pracy w łańcuchu dostaw

                                                                                                                 

Integracja rozwiązań RFID

 • Samoczynne zliczanie obiektów
 • Automatyczna identyfikacja
 • Samoczynna lokalizacja obiektów
 • Automatyczne uwierzytelnianie
 • Samoczynny zapis historii obiektów
                                                                                                                                                                     
Zapisz się do Newslettera

RFID - HADATAP member of EPCglobal and Dash7- RFID System integrator