CATRIS – zarządzanie majątkiem

POBIERZ BROSZURĘ

CATRIS (Company Asset Tracking Radio Identification System) to standardowy mobilny system  do szybkiego sporządzania inwentaryzacji środków trwałych w dowolnie wybranej lokalizacji przedsiębiorstwa oraz śledzenia i ochrony wartościowego sprzętu.

Korzyści

–     Skrócenie czasu wykonywania inwentaryzacji

–     Zmniejszenie kosztów inwentaryzacji

–     Posiadanie bieżącej, rzeczywistej informacji o stanie majątku i miejscu jego przebywania

–     Automatyczna wymiana danych  ze wszystkimi znanymi systemami FK[1]*

–     Bieżąca informacja o przesunięciach środków trwałych

–     Ochrona przed nie uprawnionym wynoszeniem sprzętu

Opis rozwiązania

Podstawowym realizowanym celem systemu jest zminimalizowanie czasu przeprowadzania inwentaryzacji i ilości towarzyszących jej dokumentów papierowych do niezbędnego minimum. System pracuje w formie rozproszonej na mobilnych czytnikach RFID, pod kontrolą systemu Windows CE. Współpracuje z każdym systemem FK.

Zasadnicze realizowane funkcje Systemu są następujące:

1. Kodowanie znaczników RFID do znakowania środków trwałych -

znaczniki RFID w odpowiedniej formie – etykiet, przywieszek, tabliczek – są kodowane poprzez zapisanie unikalnego numeru środka trwałego i stowarzyszone z identyfikatorem tegoż środka w bazie danych systemu FK.

2. Kodowanie znaczników RFID i znakowanie lokalizacji –

znaczniki RFID w  formie tabliczek są kodowane poprzez zapisanie unikalnego numeru lokalizacji i stowarzyszone z identyfikatorem lokalizacji w bazie danych systemu FK.

3. Importowanie arkuszy spisowych z systemu FK –

wcześniej przygotowane w systemie FK arkusze spisowe są importowane na czytnik RFID, który jest jednocześnie przenośnym komputerem, w celu późniejszego porównywania ze stanem faktycznym.

4. Wykonywanie inwentaryzacji środków trwałych –

pracownik wykonujący przy pomocy czytnika RFID inwentaryzację odczytuje najpierw identyfikator lokalizacji z tagu lokalizacji a potem z odległości kilku metrów wszystkie identyfikatory z tagów przymocowanych do inwentaryzowanych przedmiotów. Wyniki zapisywane są w pliku spisu na czytniku.

5. Eksport wyników inwentaryzacji do systemu FK –

wyniki inwentaryzacji przesyłane są do systemu FK.

6. Bieżąca rejestracja przesunięć środków trwałych –

odpowiednio rozmieszczone bramki RFID rejestrują ruch wartościowych przedmiotów.

7. Strefy ochrony sprzętu –

bramki na granicach stref ochrony rejestrują autoryzowane opuszczanie strefy przez wartościowy sprzęt i uruchamiają procedury alarmowe wg wcześniej zdefiniowanych reguł.

Przykładowe wdrożenie

System został wdrożony  zarówno w jednostkach administracji państwowej jak i w dużych przedsiębiorstwach prywatnych, zapewniając minimum siedmiokrotne skrócenie czasu inwentaryzacji, zmniejszając jej koszty o minimum 45% i redukując zaginięcia wartościowego mienia o minimum 20%.

 


[1] moduł finansowo-księgowy systemu informatycznego organizacji

23-05-2016
HADATAP i 7R Logistic wyróżnieni w konkursie PTL.

Z wielką radością informujemy, że firma 7R Logistic otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2016 podczas Polskiego Kongresu Logistyki LOGISTICS2016 (https://www.logistics.pl/) za wdrożony przez HADATAP system RTLS (http://krakowkokotow.7rlogistic.pl/autoidentyfikacja-towarow-rfid/). HADATAP...

Więcej
07-12-2015
Zastosowania RFID w ochronie osób i mienia

Zapraszamy do lektury artykułu o Zastosowaniach RFID w ochronie osób i mienia, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma "Zabezpieczenia". http://zabezpieczenia.com.pl/rfid/zastosowania-rfid-w-ochronie

Więcej
27-11-2015
Technologia RFID UHF i HF w bibliotekach

Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego zastosowaniom technologii RFID UHF i HF w bibliotekach, którego autorami są nasi pracownicy. http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/111

Więcej
12-11-2015
HADATAP na RFID Journal Live Europe 2015

W dniach 9-10 listopada w Centrum Kongresowym Królowej Elżbiety II w Londynie odbyła się doroczna konferencja RFID Journal Live  Europe. Prezentacje tematyczne otworzył Pan Piotr Dura przedstawiając śledzenie taboru kolejowego...

Więcej
09-10-2015
Wdrażamy RTLS dla 7R Logistic

Realizujemy wdrożenie systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS - Real Time Locating System) firmy MOJIX w centrum dystrybucyjnym 7R Logistic w Kokotowie. System zapewnia lokalizację obiektów w przestrzeni trójwymiarowej z dokładnością...

Więcej
06-07-2015
Zaufało nam PKP CARGO S.A.

HADATAP wykonał dostawę kart zbliżeniowych do PKP CARGO S.A. Karty współpracują z systemem kontroli dostępu klienta.

Więcej
26-06-2015
Znaczniki ATEX dla Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Zrealizowaliśmy kolejną dostawę znaczników RFID dla firmy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Przedmiotem ponownej dostawy są znaczniki z certyfikatem ATEX - przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Więcej
19-06-2015
HADATAP na Synergy Day

18 czerwca 2015 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu branżowym „Synergy Day”. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy nasze systemy RFID dla kolei, yardów i magazynów.

Więcej
27-05-2015
Spotkanie edukacyjne Synergy Poland w Poznaniu

26 Maja 2015 HADATAP wziął udział w konferencji pod nazwą "Czy systemy IT mogą przyczynić się do wzrostu wydajności produkcji, maszyn (OEE) oraz poprawy jakości wyrobów końcowych? Jak usprawnić pracę...

Więcej
25-05-2015
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie informacji.

HADATAP jako sponsor konferencji przedstawił innowacyjne zastosowania technologii RFID w identyfikacji, kontroli, zarządzaniu i  ochronie zbiorów bibliotecznych. Spotkanie odbyło się w dniach 21-22 Maja 2015 w Krakowie. Organizatorami przedsięwzięcia byli Biblioteka...

Więcej

Doświadczenie

Bardziej wydajny proces produkcyjny, bardziej elastyczny łańcuch dostaw, redukcja strat i niższe koszty - to efekty, które osiągają nasi Klienci przy naszej pomocy. Przekazujemy im nasze wieloletnie praktyczne doświadczenia w łączeniu odkryć klasyków zarządzania z nowoczesnymi podejściami i technologiami.

Doskonalenie operacji w organizacjach

 • Inżynieria procesów
 • Gospodarka środkami trwałymi
 • Optymalizacja jakości
 • Organizacja pracy w łańcuchu dostaw

                                                                                                                 

Integracja rozwiązań RFID

 • Samoczynne zliczanie obiektów
 • Automatyczna identyfikacja
 • Samoczynna lokalizacja obiektów
 • Automatyczne uwierzytelnianie
 • Samoczynny zapis historii obiektów
                                                                                                                                                                     
Zapisz się do Newslettera

RFID - HADATAP member of EPCglobal and Dash7- RFID System integrator