CATRIS – zarządzanie majątkiem

POBIERZ BROSZURĘ

CATRIS (Company Asset Tracking Radio Identification System) to standardowy mobilny system  do szybkiego sporządzania inwentaryzacji środków trwałych w dowolnie wybranej lokalizacji przedsiębiorstwa oraz śledzenia i ochrony wartościowego sprzętu.

Korzyści

–     Skrócenie czasu wykonywania inwentaryzacji

–     Zmniejszenie kosztów inwentaryzacji

–     Posiadanie bieżącej, rzeczywistej informacji o stanie majątku i miejscu jego przebywania

–     Automatyczna wymiana danych  ze wszystkimi znanymi systemami FK[1]*

–     Bieżąca informacja o przesunięciach środków trwałych

–     Ochrona przed nie uprawnionym wynoszeniem sprzętu

Opis rozwiązania

Podstawowym realizowanym celem systemu jest zminimalizowanie czasu przeprowadzania inwentaryzacji i ilości towarzyszących jej dokumentów papierowych do niezbędnego minimum. System pracuje w formie rozproszonej na mobilnych czytnikach RFID, pod kontrolą systemu Windows CE. Współpracuje z każdym systemem FK.

Zasadnicze realizowane funkcje Systemu są następujące:

1. Kodowanie znaczników RFID do znakowania środków trwałych -

znaczniki RFID w odpowiedniej formie – etykiet, przywieszek, tabliczek – są kodowane poprzez zapisanie unikalnego numeru środka trwałego i stowarzyszone z identyfikatorem tegoż środka w bazie danych systemu FK.

2. Kodowanie znaczników RFID i znakowanie lokalizacji –

znaczniki RFID w  formie tabliczek są kodowane poprzez zapisanie unikalnego numeru lokalizacji i stowarzyszone z identyfikatorem lokalizacji w bazie danych systemu FK.

3. Importowanie arkuszy spisowych z systemu FK –

wcześniej przygotowane w systemie FK arkusze spisowe są importowane na czytnik RFID, który jest jednocześnie przenośnym komputerem, w celu późniejszego porównywania ze stanem faktycznym.

4. Wykonywanie inwentaryzacji środków trwałych –

pracownik wykonujący przy pomocy czytnika RFID inwentaryzację odczytuje najpierw identyfikator lokalizacji z tagu lokalizacji a potem z odległości kilku metrów wszystkie identyfikatory z tagów przymocowanych do inwentaryzowanych przedmiotów. Wyniki zapisywane są w pliku spisu na czytniku.

5. Eksport wyników inwentaryzacji do systemu FK –

wyniki inwentaryzacji przesyłane są do systemu FK.

6. Bieżąca rejestracja przesunięć środków trwałych –

odpowiednio rozmieszczone bramki RFID rejestrują ruch wartościowych przedmiotów.

7. Strefy ochrony sprzętu –

bramki na granicach stref ochrony rejestrują autoryzowane opuszczanie strefy przez wartościowy sprzęt i uruchamiają procedury alarmowe wg wcześniej zdefiniowanych reguł.

Przykładowe wdrożenie

System został wdrożony  zarówno w jednostkach administracji państwowej jak i w dużych przedsiębiorstwach prywatnych, zapewniając minimum siedmiokrotne skrócenie czasu inwentaryzacji, zmniejszając jej koszty o minimum 45% i redukując zaginięcia wartościowego mienia o minimum 20%.

 


[1] moduł finansowo-księgowy systemu informatycznego organizacji

18-10-2017
HD RTLS Viewer

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją wizualizacji zmian lokacji obiektów w czasie rzeczywistym – RTLS (Real-time locating system). Udostępniliśmy dla Państwa demonstracyjną wersję aplikacji HD RTLS Viewer Demo  Pełny opis systemu dostępny jest...

Więcej
15-08-2017
Zapraszamy na konferencję ICPR2017

Zapraszamy na konferencję ICPR2017 (24th International Conference on Production Research New Challenges for Production Research) (http://www.24icpr2017.put.poznan.pl/), która koncentruje się na systemach i procesach produkcyjnych. W szczególności polecamy wykłady plenarne: prof. A....

Więcej
26-07-2017
Zapraszamy na "RFID & Wireless IoT tomorrow 2017"

HADATAP zaprasza na "RFID & Wireless IoT tomorrow 2017" (www.rfid-wiot-tomorrow.com) w Dusseldorfie w dniach 27-28 wrzeeśnia 2017. W szczególności zapraszamy na wystąpienia Pana Piotra Derengiewicza pt. „Register Court in Warsaw Tracks More...

Więcej
10-01-2017
RFID od koncepcji do wdrożenia. Polska perspektywa.

Zapraszamy do lektury książki pt. „RFID od koncepcji do wdrożenia. Polska perspektywa” (http://ksiegarnia.pwn.pl/RFID-od-koncepcji-do-wdrozenia,634359973,p.html). Autorami monografii są nasi współpracownicy dr inż. Bartłomiej Gładysz (Politechnika Warszawska) i dr inż. Michał Grabia (Instytut...

Więcej
10-06-2016
Pilotażowy projekt „e-spaghetti” w magazynie Fresh Logistics

Zrealizowaliśmy pilotażowy projekt systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym w magazynie produktów świeżych Fresh Logistics. Celem systemu było rejestrowanie ruchu wózków widłowych, wizualizacja tego ruchu w czasie rzeczywistym oraz tworzenie tzw....

Więcej
25-05-2016
LOGISTICS 2016, Poznań

HADATAP zaprezentował na Polskim Kongresie Logistycznym LOGISTICS 2016 https://www.logistics.pl/ rozwiązanie pozwalające w czasie rzeczywistym rejestrować przemieszczenia wózków widłowych oraz monitorować temperaturę w magazynie oraz w czasie transportu produktów świeżych i farmaceutyków.

Więcej
23-05-2016
HADATAP i 7R Logistic wyróżnieni w konkursie PTL.

Z wielką radością informujemy, że firma 7R Logistic otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2016 podczas Polskiego Kongresu Logistyki LOGISTICS2016 (https://www.logistics.pl/) za wdrożony przez HADATAP system RTLS (http://krakowkokotow.7rlogistic.pl/autoidentyfikacja-towarow-rfid/). HADATAP...

Więcej
10-05-2016
RFID Journal Live! 2016, Orlando (FL)

Podczas RFID Jornal Live! 2016 (https://www.rfidjournalevents.com/live/) corocznego największego światowego kongresu poświęconego technologii RFID, PKN ORLEN przedstawił prezentację pt. „PKN ORLEN Uses RFID-Powered Fuel Tanks to Improve Rail Yard Logistics”. Tematem prezentacji było...

Więcej
18-12-2015
HADATAP I ENEA Operator

Zakończyliśmy II etap prac i tym samym cały projekt pilotażowego wdrożenia ewidencji elementów elektroenergetycznych w technologii RFID w ENEA Operator. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum spółek ANDRA i HADATAP. W ramach wdrożenia dokonaliśmy doboru...

Więcej
07-12-2015
Zastosowania RFID w ochronie osób i mienia

Zapraszamy do lektury artykułu o Zastosowaniach RFID w ochronie osób i mienia, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma "Zabezpieczenia". http://zabezpieczenia.com.pl/rfid/zastosowania-rfid-w-ochronie

Więcej

Doświadczenie

Bardziej wydajny proces produkcyjny, bardziej elastyczny łańcuch dostaw, redukcja strat i niższe koszty - to efekty, które osiągają nasi Klienci przy naszej pomocy. Przekazujemy im nasze wieloletnie praktyczne doświadczenia w łączeniu odkryć klasyków zarządzania z nowoczesnymi podejściami i technologiami.

Doskonalenie operacji w organizacjach

 • Inżynieria procesów
 • Gospodarka środkami trwałymi
 • Optymalizacja jakości
 • Organizacja pracy w łańcuchu dostaw

                                                                                                                 

Integracja rozwiązań RFID

 • Samoczynne zliczanie obiektów
 • Automatyczna identyfikacja
 • Samoczynna lokalizacja obiektów
 • Automatyczne uwierzytelnianie
 • Samoczynny zapis historii obiektów
                                                                                                                                                                     
Zapisz się do Newslettera

RFID - HADATAP member of EPCglobal and Dash7- RFID System integrator